Alex Hartmann 2019-03-12T09:34:02+00:00

Tandlæge Alex Hartmann

Kurser på DFA 2019

 

Parondontose

Minimally Invasive Periodontics – How lasers can enhance Periodontal and Peri-Implant treatment outcomes

 

Foredragsholdere: Dr. Rana Al-Falaki & Tandlæge Alex Hartmann

This lecture will explore the use of all-tissue lasers in periodontal therapy, outlining the latest research, the advantages in terms of patient-centred outcomes as well as clinical outcomes, and demonstrating its use in flapless bone regeneration and peri-implantitis management.

With improvement and more high quality research emerging on laser and a better understanding of different laser wavelengths and their potential uses, the use of certain lasers in periodontics and particularly peri-implantitis treatment is increasing. This lecture will explore the benefits, and myths around this subject, helping to translate scientific research into practical and clinical uses.

Du vil lære:

  • Gain understanding of the mechanisms of action of lasers in a periodontal pocket

  • How to understand how lasers can help to regenerate bone in infrabony defects

  • How to understand the complexity of peri-implantitis treatment and now a minimally invasive laser protocol can help with management

  • How to understand the potential patient benefits of minimally invasive laser periodontal therapy

  • Tandlæger, Tandplejere, Klinikassistenter

  • 2 kursustimer

  • Live Scenen

  • Fredag, 9.30 – 11.30

Se hele programmet

Tandlæge Alex Hartmann

Alex Hartmann har igennem sine 15 år som klinikejer set mange opfølgninger af egne behandlinger og er derfor mest interesseret i at få en helhedsplan for patienterne. Så al behandling skal tage hensyn til det overordnede tandsæt. Herunder skal f.eks. implantatbehandling være forudgået af en tilbundsgående bidfunktionsundersøgelse og hensyntagen til den parodontosemæssige status. Det er ikke afgørende, hvor hurtigt man når målet, men hvordan.

I 2013 afsluttede han sin Diploma in Implant Dentistry ved Royal College of Surgeons I London. En 2-års efteruddannelse specifikt indenfor implantatbehandling.

Alex afsluttede i 2014 Diplom i parodontologi – en systematisk efteruddannelse i korrekt diagnostik og behandling af parodontose. Her er han i tæt samarbejde med tandplejer Heidi Jensen, som har bestået Diplom i Parodontologi ved Århus Tandlægeskole. Men samarbejdet gælder også hele teamet af tandplejere i forbindelse med behandling af især parodontosepatienter med behov for kirurgiske behandlinger.

Alex modtager henvisninger indenfor implantatbehandlinger fra kolleger fra nær og fjern og han afholder løbende aftenkurser for kolleger, hvor der foretages live-operationer. Det gør han, fordi han synes at det er spændende, men også for at holde niveauet så højt som muligt.

Klinikken er udstyret med Cone Beam CT scanner og han kan her diagnosticere og planlægge behandlinger indenfor alle kirurgiske behandlinger, han udfører. Det er altafgørende for ham at kende de nøjagtige 3-dimensionelle forhold til patientens anatomi inden behandlingen iværksættes.

Klinikken er fuldt digitaliseret, hjerunder også Itero scanner til Invsalign behandlinger og Trios (ver.2018) scanner til intraoral scanning.

Alex arbejder også med avanceret blodudtagningsteknik for at optimere helingen indnfor kirurgiske procedurer. Teknikken kaldes Advanced Platelet Rich Fibrin (A-PRF). Her opnåes foruden hurtigere heling også nedsat hævelse og deraf følgende mindre smerter efter kirurgiske procedurer.

I September 2018 afsluttede Alex sin Master in Science indenfor emnet behandling af periimplantitis. I februar 2019 afsluttede han Mastership in Laser Dentistry / Aachen University /Scivision (RSA)