Flemming Brandt 2019-03-07T15:37:18+00:00

Tandlæge Flemming Brandt

Kurser på DFA 2019

 

Plast

Plastbehandlinger for tandplejere

I dette indlæg vil vi se på nogle af de plast relaterede emner og behandlinger, som tandplejere med stor fordel kan have viden om. Vi vil se på udformningen af de okklusale kaviteter og rationalet bag opbygningen. Desuden kigger vi på infraktioner og mulige konsekvenser heraf.

Du vil lære:

  • At udformningen af kaviteten har stor betydning for det færdige resultat.

  • En rationel og konstruktiv måde at reetablere det okklusale relief på.

  • At få et realistisk indblik i håndteringen af infraktioner i kindtænderne.

  • At en simpel okklusal test er af stor vigtighed.

  • Tandplejere

  • 1,25 kursustime

  • DentaNet Scenen

  • Lørdag, 11.15 – 12.30

Se hele programmet

Tandlæge Flemming Brandt

Flemming Brandt er uddannet tandlæge og underviser både nationalt og internationalt inden for bl.a. komposit, implantologi og tandprotetik. Han har afholdt hands-on-kurser i plast siden 2000, og han har de seneste fire år også afholdt kurser for den svenske tandlægeforening. Egen efteruddannelse har gennem årene fokuseret på protetik, oralkirurgi og komposit. Flemming Brandt er stifter og ejer af undervisningsselskabet ”Center for Odontologisk Videreudvikling”, som er dedikeret til videreuddannelse indenfor en række emner. Flemming Brandt har ligeledes været forfatter til flere kliniske artikler. Han er medlem af DSOI og Selskabet for Oral Rehabilitering (tidligere SBPT) i Danmark samt EAO og ITI.